09 Ağustos 2019

Thiram fungicide replaced by fludioxonil

Rijk Zwaan, varsayılan tohum ilaçlamalarını değiştiriyor
Tiram mantar ilacının yerini fludioxonil alacak

Yeni varsayılan tohum işlemleri

Mayıs 2019

Önemli mesajlar

  • Yenilenmeyecek

Avrupa Komisyonu 9 Ekim 2018 tarihinde, tiram aktif bileşenine verilen onayın Avrupa Birliği’nde yenilenmeyeceğini duyurdu.

  • 31 Ocak 2020’den itibaren

Tiram bazlı bütün ürünlerin onayı iptal edilecek ve AB’deki üreticilerin 31 Ocak 2020 itibarıyla tiram ile ilaçlanmış tohum ekmelerine izin verilmeyecek.

  • Alternatif

Alternatif tohum ilaçlama ürünü olarak Maxim 480FS (fludioxonil) kullanılabilir.

Gerekçe

Kuşlar ve memeliler için olası risk

Yenileme iptalinin başlıca nedeni dosyada tiram bazlı mantar ilaçlarının kuşlar ve memeliler için risk oluşturmadığına dair kanıt bulunmamasıdır.

Tiram onaylarının geri çekilmesi nedeniyle Rijk Zwaan AB’de sebze tohumlarını tiram ile işlemeyi durdurmak zorundadır. Tohumları tohum ve toprak yoluyla taşınan hastalıklardan korumak için alternatif tohum işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Rijk Zwaan için tiramın alternatifi olarak Maxim 480FS (fludioxonil) mevcuttur. Rijk Zwaan, dünyanın birçok bölgesinde Maxim kullanımının onaylandığı tüm mahsuller için ProSeed (tiram) yerine Maxim 480 FS (fludioxonil) kullanmaya karar vermiştir. Tüm dünyada aynı mantar ilacı tohum işlemlerinin benimsenmesi yoluyla tüm Rijk Zwaan çeşitlerinin esnekliği ve bulunabilirliği devam ettirilebilir.

Alternatif

Maxim 480FS

Maxim 480FS, Syngenta’nın Fludioxonil aktif bileşeni bazında ürettiği mantar ilacı tohum işleme ürünüdür. Bazı mahsullerde Apron XL (metalaxyl-m) ile beraber kullanılan Maxim 480FS tohum ve toprak yoluyla taşınan birçok mantara karşı koruma sağlayabilir. Maxim 480FS, Syngenta tarafından etkinlik ve güvenlik açısından test edilmiştir. Mantara karşı tirama kıyasla daha farklı ve daha özgün bir etki biçimi vardır.

Fludioxonil, Pythium ve Peronospora gibi hakiki mantarlara karşı etkili değilken tiram bu patojenlere karşı biraz etkinlik gösterir.

Maxim 480FS’nin Hollanda onay dosyasında hasat edilen mahsullerdeki artıklarla ilgili bir değerlendirme yer almaktadır.1

“zonal Rapporteur Member State (zRMS): Fludioxonil sistemik olmayan bir bileşiktir (Danimarka, 2005) ve yapılan tüm denemelerdeki artıklar LOQ’nun altında bulunmuştur. Dolayısıyla, talep edilen mahsullerde MRL’lerin üzerinde artık bulunmasının beklenmediği sonucuna varılabilir.”

Rijk Zwaan

Yeni varsayılan tohum işlemleri

Haziran 2019’dan itibaren, Rijk Zwaan birçok mahsulde yeni varsayılan tohum işlemleri uygulayacak. Bu yeni varsayılan işlemler arasında, işlemin faydalı olduğu ve ürün onayının alınmış olduğu mahsullerde Maxim 480FS kullanımı da var. Haziran 2019’dan sonra bir süre boyunca, Rijk Zwaan elindeki işlenmiş stokları bitirmek amacıyla ProSeed (tiram) işlenmiş tohumların yanında Maxim 480FS işlenmiş tohum da temin etmeye başlayacak. Rijk Zwaan müşterilerine en iyi çözümleri sunmayı taahhüt etmektedir. Yönetmelikler ve tohum ilaçlama ürünleri açısından en son gelişmeleri takip edebilmek için gayret gösterilmektedir.

Rijk Zwaan ürün ve hizmetlerini iyileştirmeye yönelik bütün fırsatları dikkatle gözden geçirmektedir.

1 Bitki Koruma Ürünleri ve Biyositler (CTGB) için Hollanda Onay Kurulu 

Tescil Raporu B (1 Şubat 2019), haşere ilaçları veritabanı kanalıyla

Detaylar ve sorular için lütfen Rijk Zwaan temsilcinizle görüşün.

www.rijkzwaan.com