09 Ağustos 2019

IBEB EU Temmuz 2019

BASIN DUYURUSU
Uluslararası Bremia Değerlendirme Kurulu-Avrupa (IBEB-EU)
Gouda, 1 Temmuz 2019

Avrupa’da yeni bir Bremia lactucae ırkı keşfedildi ve Bl: 36EU adı verildi

Uluslararası Bremia Değerlendirme Kurulu-Avrupa (IBEB-EU), 2018'de Avrupa marulunda 300'den fazla Bremia izolatı toplamış ve bunları 2017'de bulunan 500 İzolat ile karşılaştırmıştı. 2018'deki izolatların çoğunun yerel ırklara ait olduğu tespit edildi. Ancak, 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilen bir ırkın, geniş mesafelere yayıldığı ve çeşitli marul üretim merkezlerinde izole edildiği görüldü. IBEB-EU, bu yeni izolatı BI: 36EU olarak adlandırmaya karar verdi. Kurul, yeni ırkların gelişimini önlemek için dayanıklı çeşitlerin kullanımının yanı sıra, kimyasal kontrol ve hijyen ölçütlerinin önemini benimsemektedir.

Marulda mildiyöye sebep olan Bremia lactucae, genetik olarak oldukça değişkendir. Tek bir marul tarlasında bile birden fazla ırk görülebilir.

IBEB-EU, 2017 ve 2018'de Avrupa'da bulunan toplam 800 Bremia lactucae izolatını değerlendirmek için Kasım 2018'de Paris'te bir araya geldi. 2018’deki en yaygın ırklar, ismini son zamanlarda alan BI:33EU, BI: 34EU ve BI: 35EU ırklarıdır. Bu üç ırk, numunelerin %27'sinde izole edilmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında karşılaşılan izolatların %50'sinden fazlası ise yeni ırklardır. Bu yeni ırkların çoğu, bölgede etkili olabilecek bir salgına yol açabileceğinden, aynı bölgede bir veya birkaç kez izole edilmiştir. Ancak, geçmiş yıllarda bulunan bir izolat, yükseliş gösteren bir alana salgın olarak yayılmıştı ve bu ırk izolatların %16'sını temsil ediyordu.

Resmi değerlendirme süreci, Kasım 2018’de başlatıldı. IBEB-AB, Nisan 2019’da, seçilen aday izolatın tutarlı test sonuçları verdiği sonucuna vardı.

Bu izolat, yeni bir ırk olan BI: 36EU (EU-C sextetcode: 55-15-01; DE1620) olarak adlandırılmıştır.

Bl: 36EU, Avrupa’da oldukça yaygındır ve Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Avusturya, İsviçre ve İskandinavya bölgelerinde bulunmaktadır. Bu ırk, bir ilave dayanıklılık kaynağını kırabilen Bl: 34EU'nun daha tehlikeli bir türü olarak tanımlanabilir.

Yalnızca bölgesel öneme sahip olan izolatlar bazen ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Bu tür bir izolat çeşitliliği, tüm önemli Bremia izolatlarının resmi adlandırılmalarını zorlaştırmaktadır. Daha fazla yerel salgına yönelik eğilim, üretici şirketler tarafından giderek daha geniş bir yelpazeye sahip dayanıklılık genlerinin başarılı bir şekilde tanıtılması ile ilişkilendirilebilir.

Bu sebeple Kurul, üretici şirketlerin belirtilen Bl: 16-36EU ırklarına karşı dayanıklılık gösteren marul çeşitlerini yetiştiricilere tedarik edecek olmasına rağmen bunun Bremia'ya karşı tam bir güvenirlilik sağlamadığını vurgulamaktadır.

Kurul, yeni ırkların ortaya çıkmasını önlemek için bitki dayanıklılığına ek olarak kimyasal kontrol ve hijyen ölçütlerinin önemini de benimsemektedir. Fungisit uygulaması, özellikle fidan evresinde, yeni Bremia ırklarının gelişmesini önlemeye yardımcı olacak dayanıklı marul bitkilerine ek koruma sağlamaktadır. Kalıntıların ve hastalıklı bitkilerin uzaklaştırılması, tarım ekipmanlarının temizlenmesi ve uzun süre yaprakların nemlenmesinin önlenmesi gibi uygun hijyen uygulamaları, Bremia'nın marul bitkilerine yayılmasını azaltacaktır.

Diferansiyel set ve ürün kodları hakkındaki bilgilere ISF web sitesinden erişebilirsiniz: http://www.worldseed.org/our-work/plant-health/other-initiatives/ibeb/

IBEB-EU, Hollanda ve Fransız tohum ticaret birlikleri Plantum NL ve UFS'nin temsilcilerinden ve GEVES / SNES ve Naktuinbouw bağımsız kuruluşlarından oluşur. IBEB, Avrupa’daki çeşitli Bremia araştırmacıları tarafından desteklenmektedir. Bejo, Enza Zaden, GAUTIER Semences, BASF Sebze Tohumları, Rijk Zwaan, Bayer, Syngenta ve Vilmorin marul yetiştiricileri iş birliğini temsil eder.

Diferansiyel setin tüm tohumlarına ve adı konulmuş bütün izolatlara, GEVES / SNES (Fransa) ve Naktuinbouw'dan (Hollanda) erişebilirsiniz.

Editör notu:

Daha fazla bilgi edinmek içi lütfen iletişime geçin:

SNES-GEVES France

Valérie Grimault, Sophie Perrot

Telefon +33 (0)2 41 22 58 00

e-mail: Valerie.Grimault@geves.fr

Naktuinbouw Variety Testing department,

Diederik Smilde, Richard Ludlage or Amanda van Dijk,

Telefon +31 (0)71 332 62 62

e-mail: Resistentie@naktuinbouw.nl

www.naktuinbouw.nl.