GOLDISA RZ F1 (35-1200)

Kapya | Tatlı

Tanım

Hastalık Dayanımı

Tm:0-3 TSWV:0