ARETUSSA RZ F1

Oval

Tanım

Oval beyaz patlıcan
Bitki yapısı orta güçlü ve kompakt
Uniform meyve
Meyveler oval beyaz ve kaliksi dikensizdir
Mükemmel meyve et beyazlığı