DIYEZ RZ F1 (12-FM314)

Partenokarpik dikenli

Tanım

Hastalık Dayanımı

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV