ROUGINA RZ F1 (74-511)

Intermediate | Tekli

Tanım

Örtü altı tek sezon (kış) yetiştiriciliğine uygun
Güçlü bitki yapısı (Koyu yapraklı bitki)
Ortalama meyve ağırlığı 220-240 g
Uniform meyve iriliği
Uzun raf ömrü
Yüksek meyve kalitesi

Hastalık Dayanımı

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj