ORANTES RZ F1 (25-701)

Tüm tipler

Tanım

Olgunlaşma süresi 65-75 günlük erkenci çeşit
Mükemmel floret yapısına sahiptir
Küçük tomurcuklu sıkı loblu kelle yapısına sahiptir
Yatmaya karşı dayanıklı, güçlü dik gelişen bitki yapısı
Sap içerisinde iç boşluğu oluşturmaya karşı yüksek toleranslı, dolayısıyla erkenci çeşit için oldukça tonajlı
Kubbemsi kelle yapısına sahiptir
Sanayi ve taze tüketime uygun bir çeşittir
Sanayide erkenciliği sayesinde hasatta kademe oluşturmak amaçlı kullanılabilir

Hastalık Dayanımı

Foc:1