EMPERADOR RZ F1 (61-065)

Anaç domates/patlıcan

Tanım

Domates Anacı
Güçlü kök yapısı
Yüksek aşı kalem uyumu
Aşı yapılan çeşitte dengeli vejetatif ve generatif bitki gelişimi
Meyve iriliğinde artış, erkencilik ve kısa hasat aralığı
Meyve kalitesini ve şeklini bozmaz
Uzun dönem ( Kış ) ve Yaz yetiştiriciliğine uygundur

Hastalık Dayanımı

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj