DHALSIM RZ F1 (37-42)

Şili Tip | Acı

Tanım

Chili Acı biber
Örtü altı tek ekim yetiştiriciliğine uygun
Güçlü bitki yapısı
Spotted Wilt virüsünün ''0' ırkına dayanıklı
Yaprakları küçük yan dallanması çok iyi
Meyve çapı 1,5-2cm
Meyve uzunluğu 15-16 cm
%100 acı biber
Soğuk dönemde yüksek meyve tutumu
Yeşil ve kırmızı hasata uygun
Meyveler düzgün pürüzsüz ve koyu kırmızı
İhracata uygun ( Kırmızı hasatta)
Çatlamaya yüksek toleranslı

Hastalık Dayanımı

Tm:0-2 TSWV:0